Premia z BGK

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać Właściciele lub Zarządcy:

  • budynków mieszkalnych
  • budynków zbiorowego zamieszkania
  • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych
  • lokalnej sieci ciepłowniczej
  • lokalnego źródła ciepła

Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w_tym właściciele domów jednorodzinnych.

 

Informacja z BGK o stanie rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla premii termomodernizacyjnej:
19,6 mln zł – stan na dzień 02.10.2017r.