Oferta

Program termomodernizacyjny jest działaniem mającym na celu wykonanie kompleksowego remontu budynku, dzięki któremu zmniejszymy koszty ogrzewania. Program ten obejmuje całość zagadnień: od planowania pozyskania funduszy przez wykonanie projektów technicznych, wykonawstwo i uzyskanie premii termomodernizacyjnej lub premii remontowej.
Podstawowym założeniem jest, że kredyt na realizację programu termomodernizacji będzie spłacony z uzyskanych oszczędności eksploatacyjnych wynikających ze zmniejszonego zużycia energii cieplnej przez budynek poddany Kompleksowej Termomodernizacji.

 

W zakres Naszej oferty wchodzą następujące działania:

 

I. Określenie zakresu i wartości prac.
 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji technicznej, polegającej na zebraniu danych o obiekcie, niezbędnych do opracowania audytu energetycznego.
 2. W porozumieniu z inwestorem określenie jego możliwości finansowych i sposobu finansowania Programu.
 3. Ustalenie zdolności kredytowej Wspólnoty.
 4. Przeprowadzenie prezentacji Wspólnocie Mieszkaniowej przed podjęciem Uchwały.

UWAGA: Określenie zakresu i wartości prac do podjęcia Uchwały są nieodpłatnie.

 

II. Wykonanie audytu energetycznego i projektów technicznych.
 1. Wykonanie audytu energetycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (DZ.U. Nr 43, poz.346):
  • wypełnienie i złożenie wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej lub remontowej do Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • uzyskanie pozytywnej decyzji o przyznaniu premii termomodernizacyjnej lub remontowej z Banku Gospodarstwa Krajowego.
 2.  Wykonanie projektu budowlanego.
  • Wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów.
  • Uzyskanie Pozwolenia Budowlanego.
  • Pozyskanie opinii ornitologicznej.
 3. Wykonanie opinii ornitologicznej:
  • wypełnienie i złożenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach,
  • wykonanie raportu – sprawozdanie z przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych na budynku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

 

III. Opracowanie dokumentów dla instytucji finansujących (banki).
 1. Pośredniczenie w negocjacjach z instytucjami finansującymi.
 2. Przygotowywanie wniosków oraz dokumentacji dla instytucji finansowych w celu pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji termomodernizacji (kredytów i uzyskanie premii termomodernizacyjnej lub remontowej).

 

IV. Realizacja procesu inwestycyjnego:
 1. Wykonanie docieplenia budynku wraz z pracami remontowymi towarzyszącymi termomodernizacji.
 2. Przygotowanie protokołów odbioru robót.

 

V. Rozliczenie końcowe inwestycji.
 1. Nadzór autorski i prowadzenie procesu inwestycji.
 2. Przygotowanie niezbędnych dokumentów dla instytucji finansujących w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej.
 3. Zakończenie budowy i przekazanie inwestycji Zamawiającemu.