Audyt

Audyt energetyczny to opracowanie zawierające analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Określa zakres, oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Jest to dokument niezbędny do uzyskania odpowiedniego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

Nasze opracowania wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego.

Od początku istnienia firmy, nasze Audyty są pozytywnie weryfikowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dzięki czemu uzyskujemy premie termomodernizacyjne na wszystkie prowadzone przez nas inwestycje.